หลัก โกงรหัส Perchance to Dream (ภารกิจเสริม)

Perchance to Dream (ภารกิจเสริม)

Perchance to Dream (ภารกิจเสริม)

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ Master of Secret Things ในโลกแห่งความเป็นจริงและแต่ละภารกิจด้านชีวิตหลังความตายทั้งสี่ (ความรักหรือหน้าที่ใน Aaru, Blade หรือ Shield ใน Duat, Gods หรือ Creed ใน Aten และผู้ติดตามหรือผู้นำใน Heb Sed) กลับไปหาอาจารย์ในฝันเพื่อสนทนา

เขาจะตีความการผจญภัยในชีวิตหลังความตายของคุณเป็นความฝัน (แม้ว่าจะเป็นความฝันที่อันตรายซึ่งคุณสามารถรวบรวมของขวัญ พูดคุยกับผู้ที่เพิ่งจากไป และสังหารวิญญาณที่ส่งผลกระทบต่อโลกแห่งความเป็นจริงในรูปแบบวัตถุ) การเสร็จสิ้นการสนทนานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำภารกิจให้สำเร็จ