แก้ไข: ไม่พบอะแดปเตอร์ DXGI ที่รองรับใน Modern Warfare 2

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดใน Modern Warfare 2 ที่เกี่ยวข้องกับอะแดปเตอร์ DXGI คู่มือนี้จะช่วยคุณแก้ไขปัญหา